WORLD MASTERS GAMES 2009 (Sydney, Australia)

WORLD MASTERS GAMES 2009 (Sydney, Australia) WORLD MASTERS GAMES 2009 (Sydney, Australia) WORLD MASTERS GAMES 2009 (Sydney, Australia) WORLD MASTERS GAMES 2009 (Sydney, Australia)

1st place
age group: 35+

Team:

 1. Polukhin Alexandr
 2. Hakilidi Yuriy
 3. Sevostyanov Sergey
 4. Salnichenko Viktor
 5. Rozhdestvenskiy Vadim
 6. Orazalinov Askar
 7. Maslyuk Sergey
 8. Mendygaliyev Nurlan
 9. Belofastov Andrey
 10. Mussaibekov Saken
 11. Glazman Konstantin
 12. Drozdov Sergey