WORLD MASTERS GAMES 2008 (Perth, Australia)

WORLD MASTERS GAMES 2008 (Perth, Australia) WORLD MASTERS GAMES 2008 (Perth, Australia)

2nd place
Age group: 35+

Team:

 1. Polukhin Alexandr
 2. Demin Andrey
 3. Sevostyanov Sergey
 4. Salnichenko Viktor
 5. Zhevlakov Andrey
 6. Orazalinov Askar
 7. Masljuk Sergej
 8. Mendygaliyev Nurlan
 9. Kochetov Oleg
 10. Elussov Anton
 11. Glazman Konstantin
 12. Terehov Arkadiy