WORLD MASTERS GAMES 2010 (Göteborg and Borås, Sweden)

WORLD MASTERS GAMES 2010 (Göteborg and Borås, Sweden) WORLD MASTERS GAMES 2010 (Göteborg and Borås, Sweden) WORLD MASTERS GAMES 2010 (Göteborg and Borås, Sweden) WORLD MASTERS GAMES 2010 (Göteborg and Borås, Sweden)

Age group: 40+

Team:

 1. Chernov Konstantin
 2. Hakilidi Yuriy
 3. Zotov Dmitriy
 4. Salnichenko Viktor
 5. Rozhdestvenskiy Vadim
 6. Orazalinov Askar
 7. Maslyuk Sergey
 8. Mendygaliyev Nurlan
 9. Belofastov Andrey
 10. Mussaibekov Saken
 11. Baranov Yevgeniy
 12. Drozdov Sergey
 13. Shcherbakov Oleg
 14. Kochetov Oleg